Επικοινωνία

Get in touch

ΕΛΛΑΔΑ

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA)

Βουκουρεστίου 23.
106 71 Αθήνα

T: 210 3600711-4
F: 210 3629338
E: secretariat@med-ina.org