Kontakte

Get in touch

Greqi

Instituti Mesdhetar për Natyrën dhe Antropologjin (Med-INA)

23 Voucourestiou Street,
106 71 Athens, Greece

T: +30 210 3600711-4
F: +30 210 3629338
E: secretariat@med-ina.org

Shqipëri

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania.
Tel/Fax: + 355 42231437
E-mailinfo@inca-al.org
www.inca-al.org